Tietosuojakäytäntö


Verkkokauppa Alonia Eco Hair kotisivulla www.aloniaecohair.com Y-tunnus 3239155-2 paikassa Mechelininkatu 25 lh 5B, 00100 Helsinki käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta (jäljempänä "asetus") on ALONIAhelsinki oy, Y-tunnus 3239155-2, paikassa Mechelininkatu 25 lh 5B, 00100 Helsinki (jäljempänä "Rekisterinpitäjä");

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti: alonia@alonia.fi, puh:0400 406885

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi;

-Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

-Tunnistamistiedot, kuten nimi

-Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

-Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot

-Tuotearvostelut

-Markkinointiviestiluvat

Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot

Toimitustiedot, kuten toimitusosoite sekä valittu maksutapa

Ostohistoria, kuten aiemmat tilaukset, tilatut tuotteet sekä palautukset

Verkkokauppasession tapahtumatiedot, kuten ostoskassilisäykset

Päätelaitteen yleiset tunnistetiedot

Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot

Analytiikan avulla johdetut tiedot

Osto- ja selaustiedoista pääteltävät tuotesuositukset

Ostotiedoista johdetut kiinnostuksen kohteet

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse. Saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta mikäli valittu maksutapa tätä edellyttää.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti aloniaecohair.com GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Rahtiyhtiö PostNord
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)
  • Paytrail (maksujen välittäjä)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. tutustua henkilötietoihin

2. henkilötietojen oikaisuun

3. henkilötietojen poistamiseen

4. vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5. tietojen siirrettävyyteen

6. peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: alonia@alonia.fi siitä sähköpostiosoitteesta, jota Asiakas on käyttänyt asiointiin kanssamme. Vastaamme viesteihin niin pian kuin mahdollista.

7. esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla aloniaecohair.com Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 23.10.2022