ITÄMERI


Itämeren pelastajat - John Nurmisen Säätiö 


Itämeri on ainutlaatuinen, pohjoinen murtovesimeri, jollaista maailmassa ei ole toista. Pieni ja matala Itämeri on erityisen altis kuormitukselle ja ympäristön muutoksille.

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on elävä Itämeri, jossa ravinteita ja leviä ei ole liikaa, pohjalla riittää happea, ja meren eliöyhteisö on monimuotoinen ja elinvoimainen. Itämeren suurin ongelma on ravinteiden liiallisesta määrästä aiheutuva rehevöityminen. Vaikka Itämeren ravinnekuormitus on onnistuttu viime vuosikymmeninä puolittamaan, rehevöitymisen oireet, kuten myrkylliset sinilevälautat ja pohjien happikato vaivaavat Itämerta yhä.

Haitallisia aineita ja ympäristömyrkkyjä päätyy mereen jokapäiväisestä arjestamme. Erilaisia lääkeaineita ja arjen kulutustavaroissa käytettäviä kemikaaleja joutuu vesistöihin esimerkiksi jätevesien mukana, sillä nykyisiä jätevedenpuhdistamoitamme ei ole alun perin suunniteltu kemiallisten haitta-aineiden poistamiseen. Meressä muhiikin sekalaisten kemikaalien cocktail, eikä aineiden pitkäaikaisista yhteisvaikutuksista meriluonnolle tai ihmiselle ole vielä varmaa tietoa.

https://johnnurmisensaatio.fi/

John Nurmisen Säätiö - Pelastamassa Itämerta

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toiminta rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla.


Itämeren tila ei ole vain päättäjien käsissä. Pienetkin teot vaikuttavat, ja niitä voi tehdä meistä jokainen. Voit testata Itämeri-laskurilla, kuinka monta ämpärillistä sinilevää tuotat Itämereen ja napata ohesta vinkkejä, joilla voit vähentää tuottamasi sinilevän määrää.


ALONIA-tuotteilla voit osaltasi minimoida mikromuovi jätteen pääsyn Itämereen, sekä osallistua säätiön pelastustoimiin tekemämme lahjoituksen myötä.